Nigardsbreen
Bergsetbreen
Austerdalsbreen

Presentasjon av breane i Luster

Privat side under bygging

Historie

Om breane i Luster

Klikk her

Bilde og film

Ta ein tur på breane

Klikk her

Bresenter i Norge

Oversikt over Bresenter / Breheimsenter

Klikk her

Isbre

Fjord fjell og bre heng nøye saman. I Luster ligg det ennå igjen mange brear, både store og små. Framleis er dei i sterk grad med og pregar landskapet i høgfjellet, påvirkar vassføring i elvane, påvirkar vind og ver, og er ein sterk magnet for mange turistar som kjem til Luster. Kart over breane (NVE)

Her er det samla litt fagstoff om korleis breane oppfører seg, kvifor det blir istider, og korleis dei i stor hrad har forma det meste av fjell, fjord og landskapet i Luster. Sjå her om korleis landskapet er vorte forma. Meir om forming av landskapet og ras / skred.

Litt forskjellig om breane i Luster.

Hald deg oppdatert på resultat frå målingar på Jostedalsbren ved å gå til jostice.no. Høgskulen på Vestlandet, NVE med fleire har gjort grundige målingar på Jostedalsbreen.

Du vil og finna ein link til Breheimsenteret i Luster og andre bresenter i Norge.

Det er plukka nokre bilde og filmar frå breane, slik at du kan få eit intrykk av kor forskjellige dei er og korleis dei pregar landskapet med glattskurde berg. Kanskje er du sprek og vil du ta ein tur på breen? Ta i så fall kontakt med breførar for å få ein trygg tur. Elles er det eit godt alternativ å gå i god avstand intil breen for å sjå. Det gir god inspirasjon til å læra meir om naturen vår.

Fjell og bre
Austerdalsbreen